Slide background

Slide background

Slide background

Chania old City

Slide background

Beach near Chania

Slide background

Chania old Harbour

Slide background

The City of Chania

Προδιαγραφές Εργασιών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αρκετοί σύνεδροι παρατήρησαν πως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εκτύπωσης του «Τόμου Περιλήψεων» θα μπορούσε να αποφευχθεί με την ηλεκτρονική διάθεσή του στο USBStickτου συνεδρίου.

Η Οργανωτική Επιτροπή συμφωνεί με την άποψη αυτή, ωστόσο, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος να επιθυμεί την χορήγηση της έντυπης έκδοσης του σχετικού Τόμου, αποφάσισε να δώσει 2 εναλλακτικές:

Α) Παραλαβή της έντυπης μορφής του «Τόμου Περιλήψεων» και ενός USBstick 8 GB,

B) Αναβάθμιση του USBσε USB 16 GBόπου θα περιέχεται σε ηλεκτρονική μορφή ο «Τόμος Περιλήψεων».

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την επιλογή Α, παρακαλούμε να μας στείλετε email μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2015.

Με εκτίμηση,

Η Οργανωτική Επιτροπή

 

 

Η συμμετοχή στο συνέδριο μπορεί να έχει τις παρακάτω μορφές:

Α. Επιστημονική Δημοσίευση στα πρακτικά του συνεδρίου με κείμενο 4-6 σελίδων και παρουσίαση προφορική ή σε μορφή αφίσας. Προϋποθέτει αποστολή περίληψης.

Β. Παρουσίαση περίπτωσης μελέτης, πρακτικών ή εμπειριών από Δημόσιους ή Ιδιωτικούς φορείς και επιχειρήσεις με προαιρετική συγγραφή Δημοσίευσης 4-6 σελίδων που θα περιληφθεί στα πρακτικά του συνεδρίου. Προϋποθέτει αποστολή περίληψης.

Γ. Επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις θα τεθούν υπο κρίση σε Ειδικό Τόμο Διεθνούς Επιστημονικού Περιοδικού.

Δ. Συμμετοχή φορέων σε προγραμματισμένες συζητήσεις (round tables) και ανταλλαγές εμπειριών με στελέχη του εξωτερικού (λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν στο πρόγραμμα).

Ε. Απλή συμμετοχή ως ακροατής.

ΣΤ. Παράλληλα δεχόμαστε συμμετοχές συγγραφής Κεφαλαίων - Υποκεφαλαίων για τη σύνταξη Ελληνικού Ειδικού Εκπαιδευτικού Βιβλίου σε σχετικά αντικείμενα.

 

Οι προδιαγραφές των παραπάνω συμμετοχών είναι:

Περίληψη:

Η περίληψη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα ακολουθώντας τη διάταξη και τις οδηγίες του υποδείγματος.

Η προθεσμία υποβολής των περιλήψεων εκπνέει την 20η Μαρτίου 2015.

Αποστολή της εργασίας στο email: safechania<στο>gmail.com

Άρθρο:

Κάθε εργασία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες ακολουθώντας τη διάταξη και τις οδηγίες του υποδείγματος.

Η προθεσμία υποβολής των εργασιών εκπνέει την 18η Μαϊου 2015.

Αποστολή της εργασίας στο email: safechania<στο>gmail.com

Παρουσιάσεις:

Κάθε προφορική παρουσίαση θα έχει διάρκεια 12 λεπτών και θα υπάρχει και διάστημα 3 λεπτών για ερωτήσεις.

Αφίσες/poster:

Η εκτύπωση να είναι σε μέγεθος Α0 σε οριζόντια ή κάθετη διάταξη.

Συμβουλευτείτε το Πρόγραμμα Χορηγιών για εκτύπωση σε προνομιακή τιμή προσφορά ενός εκ των χορηγών του συνεδρίου.

Ειδικός Τόμος Διεθνούς Περιοδικού

Θα ανακοινωθεί στο Συνέδριο το περιοδικό και οι λεπτομέρειες συμμετοχής.

Ελληνικός Εκπαιδευτικός Τόμος - Βιβλίο:

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε για τη σύνταξη κεφαλαίου ή υποκεφαλαίου σε αντικείμενα ειδίκευσής σας, παρακαλώ να επικοινωνήσετε με το email: safechania<στο>gmail.com

 

Πρακτικά συνεδρίου.

Τα πρακτικά του συνεδρίου με παρουσίαση του συνόλου των εργασιών θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Oι περιλήψεις θα εκδοθούν σε εκτυπωμένη μορφή.

Επίσης, οι σύνεδροι θα λάβουν USB με το σύνολο των δημοσιεύσεων.