Slide background

Slide background

Slide background

Chania old City

Slide background

Beach near Chania

Slide background

Chania old Harbour

Slide background

The City of Chania

Κρίσιμες ημερομηνίες

Υποβολή περίληψης: παράταση 20 Απριλίου 2015

Γνωστοποίηση αποδοχής: έως 30 Απριλίου 2015

Υποβολή εργασιών: 18 Μαΐου 2015

Τελική μορφή εργασίας: 1 Ιουνίου 2015

Συνέδριο: 10-14 Ιουνίου 2015, (10-12 κύριο μέρος, 13-14 ερευνητικές συζητήσεις, παράλληλες εκδηλώσεις)